Hasar Yönetimi

Sigorta teminatı satın alan herkes kendi sigortacısından yüksek kalitede hasar hizmetleri almayı bekler.
İDOL Sigorta olarak; bu beklentiyi faaliyete geçirerek hasarı zamanında ve eksiksiz olarak almalarını sağlamaktayız.

Hasar Danışmanlık Hizmetleri

Bir hasardan sonra işletmeyi tekrar faaliyete geçirmek ve zararları tazmin etmek temel bir öneme sahiptir. Hasar konusunda uzman kadroya sahip olan ve adınıza mümkün olan en iyi koşulları elde etmek üzere sigortacılarla müzakere yapabilecek, hasar ile ilgili bütün hususları koordine edebilecek, yönetebilecek ve size yardım edebilecek olan profesyonellerden oluşan bir takıma sahibiz. Büyük şirketlerin organizasyon maliyetlerini minimize tutarak bir sonraki dönemde hasar prim oranlarını dengede tutmaları ve verimliliği arttırmalarına yardım etmek üzere danışmanlık hizmetleri de sunmaktayız.

Büyük Ölçekli Hasarlar

Sigortacılara veya üçüncü taraflara karşı yapılacak bir tazmin talebine sebebiyet verebilecek olan büyük ölçekli ve/veya kompleks bir kaybın oluşması hem son derece karmaşık hem de son derece zaman alıcı bir durumdur. Yönetimin değerli zamanının işletmenin eski haline getirilmesi yönündeki daha çok baskı yaratan durumdan, gerekli bilgilerin toplanması sürecinde sigortacılara ve uzmanlarına kaydırılması en etkin çözüm olarak görülmelidir.
İDOL Sigorta bu süreçte müşterilerine her türlü hizmeti sunmaktadır. Bir hasar ile ilgili bütün unsurların koordinasyonu ve yönetiminde müşterilere yardım edebilecek uzman personeli sayesinde;
Sürecin yönetilmesinde, sigortacı veya üçüncü taraf nezdinde mümkün olan en iyi anlaşmanın müzakere edilmesi konusunda İDOL Sigorta uzmanları müşterilerine her türlü hizmeti sunmaktadır.

Hasar Dosyası Açtırılması ve Süreci

Hasarın gerçekleşmesinden sonra sigortalı, hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekli olup, dosya açılışından sonra bizlerinde konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Hasar ihbarı yapılmasına müteakip hasar tespiti amacı ile sigorta şirketi tarafından eksper tayin edilir.
Hasar dosyalarının kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için gerekli belgelerin ekspere ulaştırması gereklidir. Eksper, hasar ile ilgili tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra düzenlediği raporu sigorta şirketine gönderir.
Eksper raporu ve diğer tüm evraklar sigorta şirketince dosya sorumluları tarafından incelemeye alınır ve gerekli görüldüğü takdirde farklı nitelikteki evrak ve bilgileri sigortalıdan/acenteden isteyerek hasar dosya inceleme ve onay sürecini tamamlar. Eksper tayin edilmesine gerek görülmediği durumlarda ise, sigortalıya hasar dosyasının sonuçlanması için gerekli belgeler bildirilir.

Hasar Durumunda aşağıdaki konulara azami dikkat gösterilmelidir;

1. Sigortalının acilen hasarı azaltıcı tedbirleri alması gereklidir. Sigortacı, hasarın azaltılmasına yönelik yapılan makul ölçüdeki masrafları karşılar.
2. Hasarın gerçekleşmesinden üçüncü kişilerin sorumluluğu varsa ödenecek tazminatın rücu edilebilmesi için sigortalı gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek zorundadır.
3. Müşterinin, aynı riziko için farklı sigorta şirketlerine düzenlettiği poliçe ya da poliçeler varsa bunları sigortacıya ibraz etmesi şarttır.

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler;

1. Poliçe numarası
2. Sigortalı isim ve/veya unvanı
3. Zarar gören 3.şahıs ise malik bilgileri
4. Hasar tarihi
5. Hasar yeri
6. Hasar nedeni
7. Tahmini hasar bedeli
8. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat bilgileri.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.