Emtia Taşıma Sigortası

İhbar

Hasar ihbarı acente veya sigortalı tarafından, dilekçe, faks ve e-mail aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Tazminata yol açan olay, sigorta ettiren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren beş gün içerisinde sigortacıya ihbar edilir.

İhbar Yapılırken Gerekli Belgeler

Aşağıda yer alan tüm bilgilerin Sigorta Şirketi´ ne iletilmesi gerekmektedir.
1. Hasar Tarihi, Poliçe Numarası,
2. İhbarda bulunan kişinin Adı/Soyadı,
3. İhbarda bulunanın telefon numarası,
4. Hasar Sebebi,
5. Tahmini hasar miktarı,
6. Hasar şeklinin kısaca tanımı,

Eksper Görevlendirilmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigortalı, sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler serbestçe eksper tayin edebilir. Sigorta hasar eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sitesinden (http://www.tobb.org.tr) temin edilebilir. Yurtdışında gerçekleşen hasarlarda Lloyds eksper olarak atanabilir. Tüm dünya ülkelerindeki Lloyds acentelerinin bilgileri www.agents.lloydsagency.com sitesinden temin edilebilir.

Dosyanın Neticelenebilmesi İçin Gerekli Belgeler

1. Ambalaj listesi (mallar ambalajlı ise) / çeki listesi,
2. Varsa taşıma sözleşmesi,
3. Hasar tespit tutanağı / raporu
4. Sigortalı malların tamamına ait faturaların sureti,
5. Eksper raporu,
6. Orijinal fotoğraflar,
7. Taşıyıcıya sigortalı tarafından yazılmış olan hasar bildirim yazısı (rücu yazısı),
Hasara bağlı olarak gerekli görülebilecek diğer belgeler

Tazminatın Hesaplanması

Poliçe şartları çerçevesinde zarar görene ödeyecektir.
Eksik Sigorta
Sigorta bedelinin (poliçede yazılı teminat), rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden (Emtianın piyasa rayicinden) eksik olması halinde tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.
Aşkın Sigorta
Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, gerçek değeri aşan kısım geçersizdir.
(EMTEA NAKLİYAT SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI 25)

Muafiyet

Tespit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların veya hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde belirlenen muafiyet oranları veya tutarları poliçeye yazılır.

Rücu

Sigortacı ödediği tazminat tutarınca hukuken sigortalı yerine geçer.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.