Mutabakatlı Kıymet Policesi Nedir?

Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda, mutabakatlı yangın poliçesi sözkonusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlar da, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.