Sigorta Policesi Nedir?

Police, sigorta sözleşmesinin yapılmış olduğunu ve sözleşmenin koşullarını gösteren yazılı bir belgedir. Bu belge delil niteliğindedir Sigortacı, sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren sigorta policesini sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. TTK 1267 nci maddesi uyarınca police sigortacı tarafından düzenlenmektedir.
Rizikonun varlığı:
Riziko, gerçekleşmesi kesin olmayan veya ölüm gibi gerçekleşmesi kesin olmakla beraber ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında meydana gelebilecek bir olay diye tanımlanır.
Sigortanın yapılabilmesi için;
1. Ortada gerçekleşmesi muhtemel ,sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir riziko olmalıdır. Muhtemel ve gerçek bir riziko yoksa teminat verilecek bir durum da söz konusu değildir.
2. Sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmemiş olmalıdır.
Aracınızı , resmi satış işlemlerini yapmadan(el senedi ile) sattığınızda ,başınıza pek çok hukuki problem çıkacağını biliyor musunuz?
1. Sattığınız aracın üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğu üzerinizde göründüğünden , aracın bir kazaya karışması durumunda hukuki muhatap siz olacak ve aksini kanıtlamak için çok uğraşacaksınız.
2. Aracın resmi kaydı halen üzerinizde olduğundan Maliye’ye karşı yükümlülükler sizin adınıza devam edecek.
3. Tüm bunlardan kurtulmak ve satış yapmak için bir süre sonra alıcıyı aradığınızda , aracın birden fazla kez el değiştirdiğini görecek ve aracı elinde bulunduran son alıcıyı muhtemelen bulamayacaksınız. Aracınızın resmi devir işlemini yapmadan yapılan ve hukuken tanınmayan satışlara itibar etmeyin.
Dain ve mürtehin kavramı:
Rehinli alacaklı anlamındadır. Bir alacağa teminat teşkil etsin diye bir şey üzerine tesis olunan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu hak, alacaklıya dain ve mürtehin kaydı konulan malı paraya çevirmek veya bu mal üzerinden doğacak tüm hak ve menfaatlere öncelikle sahip olma yetkisini verir. Kredi ile iş yapan işletmelerin (Örneğin, Bankalar) kredinin ödenmeme rizikosunu sigorta güvencesi altına almak amacıyla poliçe üzerine koydukları rehin kayıtlarıdır.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.