Dövize Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

Sigorta bedeli, baz alınan bir döviz karşılığı TL. olarak belirlenir. Döviz kurunda oluşacak değer artışının, belirlenen bir yüzdeyi geçmesi halinde (örneğin % 10′luk bir artış), düzenlenen zeyilname ile artan sigorta bedeli bildirilir ve gereken prim tahakkuk ettirilir. Bu artış bir yüzdeye bağlanabileceği gibi, belirli dönemlere de (örneğin üç ayda bir) bağlanabilir. Bu dönemlerde, artışa ilişkin prim farkı tahakkuk ettirilir. Kur ayarlaması yapılmadan önce hasar olması durumunda, hasar tarihindeki kur üzerinden tazminat hesabı yapılır; ancak bu değere isabet eden prim farkı sigortalıdan tahsil edilir.

 
  insta  
 
Aracınızın zorunlu trafik sigortasını İDOL Sigortanın en uygun teklifleriyle yaptırın. Sağlık Sigortanızı İDOL Sigortanın size özel teklifleriyle yapın. İDOL Sigorta konutunuz için size en hesaplı sigortayı sunar.