class="page-template-default page page-id-9733 collapsible-faq loading-effect fade-in transparent-navigation wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0 vc_responsive">

Sıkça Sorulan Sorular

Abonman poliçelerinde prim hesabı hangi mal miktarına göre değişir?

Sigortalı, deposunda bulunduracağı azami emtia değeri üzerinden sigorta bedelini bildirir ve bu bedel üzerinden % 40 peşin prim öder. Her ayın sonundan itibaren 45 gün içinde, günlük mal mevcutlarını gösteren aylık listeyi sigortacıya gönderir. Bu listenin aylık ortalaması bulunarak prim tahakkuk ettirilir ve peşin alınan kısım bundan düşülür. Aylık mal mevcudu, poliçedeki sigorta bedelinin %40′ını aşmıyorsa, o ay ücret tahakkuk ettirilmez. (Bu durum sigortalıya zeyilname ile bildirilir). Peşin olarak alınan % 40 ücret sigortacının kazanılmış hakkı olup, mal mevcudu bulunmadığı aylarca ücret iadesi söz konusu değildir.

Abonman Yangın Poliçesi Nedir?

Abonman poliçeleri daimi hareket gösteren ticari mal (emtia) için yapılır. Sigorta bedeli devamlı değişen yerler için sabit bedelli sigortalara uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur. Bu durum dikkate alınarak, mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın sigortalanması sağlanabilir. Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir. Bu miktar sigortacının azami sorumluluğunu oluşturur.

Dahili Su Teminatı Neleri Kapsamaz?

Don sonucu dışında, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar, Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların oluşturduğu zararlar, Kar ve buzların atılması masrafları.

Deniz taşıtları teminatı neleri kapsar?

Deniz taşıtlarının (motorlu veya motorsuz) sigortalı değerlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek hasarları kapsar.

Deprem dolayısıyla meydana gelen yangında kaybolan sigortalı değerler, deprem sonucu oluşan yangın teminata dahil midir?

Hayır, dahil değildir

Diğer ek rzikolar sonucunda oluşan yangın hasarları teminata dahil midir?

Evet. Bu yangın hasarları için ayrıca diğer ek teminatları ( sel, dahili su, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı, kötü niyetli hareketler, enkaz kaldırma ) policeye dahil etmeye gerek yoktur.

Dövize endeksli yangın sigortaları ne şekilde uygulanır?

Sigorta bedeli, baz alınan bir döviz karşılığı TL. olarak belirlenir. Döviz kurunda oluşacak değer artışının, belirlenen bir yüzdeyi geçmesi halinde (örneğin % 10′luk bir artış), düzenlenen zeyilname ile artan sigorta bedeli bildirilir ve gereken prim tahakkuk ettirilir. Bu artış bir yüzdeye bağlanabileceği gibi, belirli dönemlere de (örneğin üç ayda bir) bağlanabilir. Bu dönemlerde, artışa ilişkin prim farkı tahakkuk ettirilir. Kur ayarlaması yapılmadan önce hasar olması durumunda, hasar tarihindeki kur üzerinden tazminat hesabı yapılır; ancak bu değere isabet eden prim farkı sigortalıdan tahsil edilir.

Duman Teminatyı Neleri Kapsar?

Yangının vereceği duman hasarı, zaten ana teminatın içindedir. Burada bahsi geçen ve ek prim ödenerek alınan duman teminatı, bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani, alışılmışın dışında ve kusurlu şekilde işlemesinden dolayı çıkan dumanın, sigorta konusu değerlere vereceği zararları kapsar.

Enflasyona Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

Sigorta bedelinin her yıl taraflar arasında anlaşılarak saptanan bir oranda, ayarlama klozu ile artışı sağlanabilir. Hasar olduğunda sigorta bedeli, hasarın gerçekleştiği gün itibariyle saptanan yıllık artış oranında arttırılır. Yangın branşındaki tüm poliçe tipleri için (standart yangın ile konut ve ticari paketler) sigortalı ile anlaşılarak belirlenen çeşitli enflasyon oranları uygulanabilmektedir. Enflasyona endeksli poliçelerde prim, enflasyon artış oranın yarısı kadar arttırılarak belirlenir.

Enkaz kaldırma teminatı neleri kapsar?

Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar.

Fırtına teminatı neleri kapsar?

Yağmur, kar, dolu ile birlikte olsun olmasın, sadece fırtınanın veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu doğrudan oluşan hasarları kapsar. (Fırtınadan kastedilen, 10 m. yükseklikte hızı, saniyede 17.1 m. “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlardır.)

Hava taşıtları teminatı neleri kapsar?

Uçak veya diğer hava taşıtlarının çarpması veya bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu doğrudan oluşan zararları kapsar.

Kar Ağırlığı Teminatı neleri Kapsar?

  1. Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
  2. Kar ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları.

Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

Karayollarında hareket eden motorlu veya motorsuz araçların, sigorta konusu değerlere çarpması sonucu, doğrudan doğruya oluşacak zararları kapsar.

Mutabakatlı Kıymet Poliçesi Nedir?

Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda, mutabakatlı yangın poliçesi sözkonusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlar da, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.

Sel ve Su Baskını Teminatı Hangi Halleri Kapsamaz?

Bina içi ve dışındaki su borularının, su depolarının patlaması, taşması, 2. Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması, 3. Sel sonucu olsa dahi, yer kayması nedeniyle oluşan zararlar.

Sel ve Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?

Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması, 2. Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz), 3. Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.

Sigortalı Malın Mülkiyeti Değiştiğinde Yangın Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Yangın Kira Kaybı Sigortası Nedir?

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb) kâr kaybı sigortası karşılar. Sigorta bedeli, brüt kardır. ( Brüt kar : net + tüm sabit masraflar )

Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar?

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında meydana gelecek yer kayması ve toprak çökmesinin doğrudan neden olacağı zararlar ile sel dolayısıyla oluşacak yer kayması hasarlarını kapsar.

Aradığınızı Bulamadınız mı?

İDOL Sigorta güvencesiyle ihtiyacınız olan poliçe, teminatlar ve daha fazlası için bizimle iletişime geçin.
Bize Ulaşın

Bizimle İletişime Geçin

Bizi arayın veya aşağıdaki formu doldurun, sizinle iletişime geçelim. Tüm soruları iş günlerinde 24 saat içinde yanıtlamaya çalışıyoruz.